Doeltreffende en flexibele personeelsplanning

Nieuwsbrieven

November 2019

 

BosorApp

BosorApp is uitgebreid met de volgende mogelijkheden: 

• de medewerker kan de stand van zaken rondom zijn uren zien, zoals te veel of te weinig gewerkte uren en het verlof restant. 

• Bij klant afhankelijke implementaties worden in een apart scherm de details van de klant getoond, zoals de groepsgrootte, contactgegevens en dergelijke.

Bosor constateert dat het percentage medewerkers dat de app gebruikt flink is toegenomen. 

 

BosorNet

Er zijn diverse vernieuwingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn: 

• Het interface is verder gemoderniseerd. 

• Het invoeren van de verschillende wensen is ondergebracht in aparte tegels en daardoor ook vereenvoudigd. Er zijn daartoe ook technische verbeteringen doorgevoerd.

• Huisartsen kunnen in een apart tabblad hun praktijkgegevens doorgeven aan de planner: het aantal patiënten op een peildatum, wie de geassocieerde collega’s zijn, hoe om te gaan met regiediensten. 

• Het ruilen van diensten (indien geactiveerd) is anders opgezet.

 

BosorPlan

Er zijn de afgelopen tijd diverse uitbreidingen en aanpassingen doorgevoerd met een tweeledige bedoeling, namelijk een intern technische- en een externe vernieuwing. De opzet van de database wordt stapsgewijs vernieuwd. Hiervoor zijn al diverse updates uitgevoerd. De bedoeling is om de efficiëntie van de software te vergroten en het gebruikersgemak te doen toenemen.

Het technische beheer van de medewerker contracten is al geüpdatet. De gebruikers hebben hier niet veel van gemerkt, want dat was vooral een technische update. Eind 2019 wordt de derde grote update doorgevoerd en dat betreft de interne omgang met de roosters. Dat zal grote voordelen gaan bieden, bijvoorbeeld bij het in- en uitlenen van medewerkers.

Ook het aanpassen van de roosterperiode wordt eenvoudiger. Als voorbereiding hiervoor is de afgelopen maand het interne beheer van de medewerkers in een roosterperiode aangepast.

De roostergenerator heeft meer mogelijkheden gekregen die vooral inzetbaar zijn bij het berekenen van een rooster op de huisartsenpost. Artsen kunnen gedetailleerder hun wensen instellen. Uit ervaring is gebleken dat (a) men hier ook gebruik van maakt en (b) zo een meer geaccepteerd rooster wordt verkregen.

_______

Bosor BV
Genenberg 1B
5271 SC   Sint-Michielsgestel
Tel. 073-8505763