Doeltreffende en flexibele personeelsplanning

Articles

BosorPlan

Als u op zoek bent naar specifieke planningssoftware voor uw organisatie, dan is BosorPlan dé oplossing voor u!

BosorPlan biedt standaard volledige ondersteuning bij de planning, ook bij de inzet van flexmedewerkers. Daarnaast geeft onze software
u inzicht in de zorgzwaarte (dit is van toepassing in de gezondheidszorg).

BosorPlan is leverbaar met de volgende extra modules: BosorNet, BosorCliënt, BosorLeerling, BosorKlantreservering en BosorKoppeling.

 

 

Voordelen voor uw Planner

 • Onze software houdt automatisch rekening met bezettingseisen. Denk hierbij aan hoeveel medewerkers en met welke functies moet er
  op een bepaald moment moeten zijn
 • Er is een roostergenerator ingebouwd die uw rooster in zijn geheel kan afmaken
 • U kunt eenvoudig en snel flexmedewerkers inzetten op dienstaanvragen vanuit de afdeling
 • Er kan worden gewerkt met dienstcodes en/of tijdvakken

 

Voordelen voor uw Management

 • Onze software genereerd automatisch relevante management informatie (inzicht in uren buiten contract of personeelskosten van het
  rooster zijn zichtbaar)
 • Onze software houdt automatisch rekening met de cao
 • De verlofuren van medewerkers worden automatisch bijgehouden. Denk hierbij aan verlofregistratie: wettelijk, bovenwettelijk, levensfasebudget
  of extra bovenwettelijk
 • Gegevens van medewerkers worden geregistreerd. Denk hierbij aan uren, functie, cao, emailadres, enzovoorts
 • In de zorg kan de zorgzwaarte zichtbaar worden gemaakt en vergeleken met de contractuele en de daadwerkelijke bezetting op de afdeling

 

 

Voordelen voor uw Medewerkers

 • Terugkerende werkpatronen en wensen van medewerkers kunnen worden vastgelegd
 • U kunt informatie versturen naar uw medewerkers via email

 

Voordelen voor uw overige Softwaresystemen

 • Er is een koppeling mogelijk met Microsoft Office onderdelen
 • U kunt de diverse salaris- en personeelssystemen eenvoudig koppelen met onze software