Doeltreffende en flexibele personeelsplanning

Software

Producten

BosorPlan is leverbaar met een aantal extra modules:

BosorLeerling

Integratie van het les- en stagerooster van de leerlingen. Allerlei zaken worden inzichtelijk gemaakt, zoals lestijden en begeleiding.

Met deze module kunt u het opleiding en werktraject van leerlingen en stagiaires op week- en dagbasis inplannen. Deze module werkt ook samen met de reguliere afdelingen waar deze groep stage gaat lopen. Zo is men op de stage-afdeling meteen op de hoogte van de lesmomenten van de leerling. De opleidingscoördinator heeft inzicht in het rooster van de leerlingen en kan de begeleiders opvragen.

 

BosorCliënt

Bosorcliënt biedt de mogelijkheid om de planning van cliënten in het rooster op te nemen.

Onze module Cliëntenplanning voor de Ambulante Zorg is speciaal bedoeld voor het koppelen van medewerkers aan cliënten. Die cliënt kan wonen in een instelling, maar ook iemand zijn die gebruik maakt van extramurale zorg. 

Met de aanvullende module Cliëntenplanning beschikt uw planner direct over actuele gegevens: registratie van cliëntgegevens, zorgindicaties zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf in een verpleeg-, verzorgingshuis of woongroep. De basis is uiteraard inzicht in de inzet van uw medewerkers en controle op de gewerkte uren. Ook is het mogelijk om te controleren of de cliënt de zorguren krijgt waar hij recht op heeft.

 

 

  • Behalve op individueel cliëntniveau kan ook worden gepland op het niveau van de “woongroep”. Hierin verblijven meerdere cliënten en is er een percentuele verdeling van de ingezette zorg. Dit is op een eenvoudige manier in BosorPlan geïmplementeerd
  • Is er een medewerker ziek? Net zoals bij intramurale zorg krijgt u meteen inzicht in mogelijke vervangers voor de zorg aan de cliënten
  • Een afdeling die op cliëntniveau roostert kan volledig geïntegreerd samenwerken met reguliere afdelingen in alle sectoren waar bijvoorbeeld de zorg intramuraal is. Import en export van cliëntgegevens met een cliëntenzorg systeem is mogelijk.

 

BosorKlantreservering

Deze module neemt de reserveringen van klanten in het rooster op.

De extra module BosorKlantreservering geeft u de mogelijkheid een planning te maken die is gebaseerd op aanvragen door klanten van een dienst die u aanbiedt. Dit wil zeggen dat inzicht van de mogelijke inzet van uw medewerkers op die dienst een criterium is. Deze module laat toe dat u met een klik op de dienst meteen ziet wie hiervoor in aanmerking komt. Beschikbaarheid en kwalificaties spelen hierbij een rol. Zo wordt plannen efficiënt!

 

BosorKoppeling

BosorPlan kan met de diverse andere systemen die u gebruikt koppelen, zoals personeels- en salarissystemen.

De module BosorKoppeling is een uitbreidingsmodule van BosorPlan en kan koppelingen verzorgen met allerlei externe systemen zoals personeels- en salarissystemen. Gegevens kunnen zowel worden geïmporteerd als geëxporteerd. Ook is er import van roostergegevens uit de thuiszorg en zorgzwaartegegevens uit een extern cliëntensysteem. Er is ook een im- en export met BosorNet, onze internetapplicatie, waarover u elders kunt lezen.