Doeltreffende en flexibele personeelsplanning

Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Deze sectoren bevatten vaak zelfstandig en lokaal georiënteerde organisaties. Er is een trend om te fuseren met andere organisaties uit de buurt zodat er een regionale invloed is. BosorPlan kan hierop inspelen met behulp van speciaal ontwikkelde procedures. BosorPlan is zodanig opgezet dat het mogelijk is binnen één organisatie met meer dan één CAO te werken. Medewerkers kunnen meerdere contracten hebben, ook onder verschillende CAO’s.

Een organisatieniveau kan ook een planningsbestemming zijn, zoals ‘Flexafdelingen’, waaronder bijvoorbeeld ‘Flexafdeling intramuraal’ en ‘Flexafdeling extramuraal’ vallen. Wij durven te beweren: met BosorPlan is vrijwel alles mogelijk (en anders zorgen we daarvoor)!

 

Dagrooster bosorNet zonder bosornet smaller

 

 

 

 

Enkele keuze mogelijkheden:

1. Centraal roosteren

In dit geval roostert een planbureau centraal voor een aantal afdelingen en/of locaties.

2. Decentraal roosteren

Bij decentraal roosteren wordt op het niveau van een afdeling of team geroosterd. Meestal door een afdelingshoofd of teamleider.

3. Zelfroosteren

Ook kunt ervoor kiezen om uw medewerkers zelf te laten roosteren met onze internettoepassing BosorNet. Dat betekent dat elke medeweker zijn eigen rooster invult. Een planner behoudt de supervisie. Alle processen zoals overwerkmeldingen, urenverantwoording en ruildienstaanvragen worden door BosorPlan en BosorNet ondersteund. Uw medewerkers kunnen thuis of waar dan ook inzage hebben in hun dienstrooster.

Er wordt gebruik gemaakt van cyclische patronen van de medewerkers, zowel met vaste diensten als met wensen. Ook de roostergenerator kan hiermee rekening houden.

Meer infomatie vindt u in de tab BosorPlan.