Doeltreffende en flexibele personeelsplanning

Huisartsenposten

Onze software voor personeelsplanning is speciaal doorontwikkeld voor huisartsenposten. De roosters voor de posten bezitten aanvullende functionaliteiten zoals diensten ruilen, kostennota’s genereren en inzicht in de verdeling van diensten. Bovendien wijkt het assistentenrooster niet af van een reguliere verzorgingsrooster.

  

 

 HagroPlanOverkoepel

 

Wat biedt Bosor?

  

Er worden in de praktijk met BosorPlan een tweetal manieren gebruikt om het huisartsenrooster te maken. Hierbij speelt het patiënten aantal van de huisarts en huisartsengroep een belangrijke rol.

 

 1. Er wordt een rooster gemaakt op het niveau van de huisartsengroep. In dit 'Hagro'-rooster is een medewerker aldus een huisartsengroep. BosorPlan maakt een eerlijke verdeling van de diensten. Deze diensten worden getransporteerd naar het individuele huisartsenrooster en als een bezettingseis geïnstalleerd: "welke huisartsen gaat op dinsdag ... deze dienst uitvoeren".
 2. Een unieke mogelijkheid is dat met de roostergenerator in BosorPlan in één keer en zelfs voor een heel jaar het huisartsenrooster kan worden gemaakt.  Hierbij kan het Hagro-rooster eventueel worden overgeslagen. De roostergenerator in BosorPlan is een zeer verfijnd instrument en kan met een heleboel zaken rekening houden, zoals:
  • een verdeling op basis van patiëntenaantallen.
  • een interval tussen de diensten
  • niet te veel weekenden achter elkaar werken
  • geassocieerde huisartsen krijgen geen doordeweekse nachtdienst als de collega met vakantie of anderszins niet beschikbaar is
  • aan iedere dienst wordt een maximum gekoppeld, maar natuurlijk wel zodanig dat aan de bezetting kan worden voldaan